ALOITTEET 2021-2025


6.

Liedon vihreän valtuustoryhmän aloitteet 2021–2025
Tälle sivulle olemme koonneet Liedon vihreän valtuustoryhmän ja sen jäsenten tekemät aloitteet.

VALTUUSTOALOITE KAKKOSLUOKKALAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ YKKÖS- JA KAKKOSLUOKKALAISTEN AAMUTOIMINNAN KÄYNNISTÄMISEKSI

27.3.2023

Koululaisten iltapäivätoiminnan tavoitteena on vähentää lasten yksinoloa elämäntilanteessa, jossa vanhemmat ovat työssä tai opiskelevat, ja lapsen koulupäivä on lyhyt. Ensimmäisillä luokilla koulupäivä päättyy pääsääntöisesti noin klo 12, ja vanhemmat saattavat kotiutua vasta klo 17. Iltapäiväkerhoa järjestetään välittömästi koulupäivän jälkeen, päättyen klo 16/16.30. Toisaalta aamulla koulu saattaa alkaa vasta klo 10, vaikka vanhemmat menevät töihin klo 7.

 Iltapäivätoimintaa tarjotaan yleisesti Suomessa peruskoulun 1. ja 2. luokkalaisille sekä kaikille erityisen tuen oppilaille. Esimerkiksi naapurimaa Ruotsissa iltapäivätoimintaa tarjotaan koko alakoulun ajan. Turun seudulla Turku, Rusko, Kaarina, Naantali, Paimio ja Nousiainen tarjoavat toimintaa myös kakkosille. Lieto kuuluu vähemmistöön yhdessä Raision ja Maskun kanssa, ja tarjoaa toimintaa kakkosille vain, jos tilaa ryhmässä on. Ja yleensä ei ole, vaan ryhmät täyttyvät ykkösistä.

 Perusopetuslaissa iltapäivätoiminnan tavoitteiksi asetetaan mm. edistää lasten hyvinvointia, ehkäistä syrjäytymistä ja lisätä osallisuutta. Iltapäivätoiminta antaa monipuoliset mahdollisuudet osallistua ohjattuun ja virkistävään toimintaan. Niille lapsille, joilla ei ole ystäviä, kaverisuhteissa on haasteita, tai koulussa saa paljon epäonnistumisen kokemuksia, antaa iltapäivätoiminta aikuisen tuella harjoitusta kaverisuhteisiin, vapaampaan leikkiin sekä onnistumisen kokemuksia. Nämä kokemukset parhaassa tapauksessa saavat aikaan positiivisia vaikutuksia lapsen muussakin elämässä, niin vapaa-ajalla kuin koulussakin.

 Iltapäivätoiminta myös edistää lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa. Kaikilla perheillä ei ole mahdollisuutta järjestää aikuista iltapäiväksi lapsen tueksi. Toki myös lapset kehittyvät eri tahtiin, eivätkä kaikki tukea edes kaipaa. Koska iltapäivätoiminta on maksullista, Liedossa 120e/kk, eivät kaikki perheet tähän osallistuisi, vaikka toimintaa kakkosillekin tarjottaisiin.

 Harrastamisen Suomen malli on toki tuonut tähän hieman helpotusta, mutta oppilas osallistuu yleensä korkeintaan yhteen kerhoon viikossa. Myös ulkopuolisen tahon, kuten Martat, MLL, yksityiset päiväkodit, järjestämästä iltapäivätoiminnasta on hyviä kokemuksia ympäri Suomen.

 Tilanteessa, jossa olemme kaikki huolissamme lasten ja nuorten henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista, antaa iltapäiväkerho tervetullutta aktiviteettia. Kakkosluokkalainen on vielä kovin pieni säätelemään mm. ruutuaikaansa tai syömisiään yksin ollessaan. Myös tunteidensäätelyssä moni kaipaa vielä aikuisen tukea. MLL:n lasten ja nuorten auttava puhelin saakin paljon puheluita iltapäivisin yksin kotona olevilta pieniltä koululaisilta.

 Viva Lieto eli Liedon Vihreiden,  Sosiaalidemokraattien ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmät esittävät, että lukuvuoden 2023-2024 aikana tehdään selvitys kakkosluokkalaisten iltapäivätoiminnan sekä ykkös- ja kakkosluokkalaisten aamutoiminnan tarpeesta sekä näiden käynnistämisen aiheuttamista kustannuksista.  Edelleen esitämme, että vuoden 2024 talousarviossa otetaan huomioon kerholaisten määrän lisääntyminen selvityksen mukaisesti. Esitämme myös, että mahdollisuutta tehdä yhteistyötä ulkopuolisen toimijan kanssa joko koko kunnan tai erillisten kylien osalta kartoitetaan.

Liedon Vihreä valtuustoryhmä

Liedon Sosiaalidemokraattien valtuustoryhmä

Liedon Vasemmistoliiton valtuustoryhmä

Valtuustoaloite Anonyymin rekrytoinnin käyttöön ottamiseksi

25.10.2021
Anonyymi rekrytointi tarkoittaa sitä, että rekrytointiprosessin alussa hakemuksista ei käy ilmi hakijan tunnistetietoja, kuten nimeä, ikää, sukupuolta, äidinkieltä ja kuvaa. Menetelmän tarkoituksena on perustaa päätös puhtaasti hakijan osaamiseen ja kyvykkyyteen ilman, että ennakkokäsitykset demografisista tiedoista vaikuttavat rekrytoijan mielikuvaan hakijasta. Anonyymi rekrytointi yleistyy jatkuvasti, se on käytössä vähintään osittain esimerkiksi Janakkalassa, Vaasassa, Helsingissä ja Rovaniemellä. Kokemukset anonyymista rekrytoinnista ovat olleet positiivisia. Anonyymin rekrytoinnin etuja ovat syrjinnän vähentäminen, läpinäkyvyyden lisääminen, passiivisten työnhakijoiden aktivointi sekä vastuullisuuden konkretisointi.

Mielikuvat henkilöstä syntyvät usein täysin tiedostamatta ja juuri näitä mielikuvia anonyymissa rekrytoinnissa pyritäänkin hälventämään. Haastattelija saattaa tuntea hakijan ennakkoon positiivisessa tai negatiivisessa mielessä, epäillä nimen perusteella hakijan suomen kielen taitoa, olettaa iäkkään hakijan jäävän eläkkeelle tai nuoren naisen vanhempainvapaalle. Anonyymi rekrytointi voi myös kannustaa työsuhteessa olevia passiivisia työnhakijoita hakemaan rohkeammin töitä. Rekrytoija ei myöskään rekrytoinnin alussa pysty etsimään hakijaa sosiaalisesta mediasta ja tekemään päätelmiä esimerkiksi puoluekannasta tai muista mielipiteeseen vaikuttavista seikoista. Joissain työtehtävissä on perusteltua valita tehtävään tasa-arvosuunnitelmaan perustuen nainen tai mies. Tämä valinta voidaan anonyymissa rekrytoinnissa tehdä rekrytoinnin loppuvaiheessa.

Anonyymilla rekrytoinnilla ei voida täysin poistaa syrjintää työnhaussa, mutta sen käytön myötä syrjintää on vaikeampi tehdä ensimmäisessä valintavaiheessa, jonka on todettu olevan yleisin vaihe vähemmistöjen syrjinnälle työhönotossa. Myöhemmissä rekrytointivaiheissa mahdollinen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolain määrittelemä syrjintä pystytään helpommin tunnistamaan ja tuomaan esiin. Anonyymi rekrytointi osaltaan suojaa myös rekrytoijaa, jotta hän ei tiedostamattaan syyllisty syrjintään esimerkiksi iän takia. Kunta käyttää rekrytoinnissa kuntarekry.fi -sivustoa, jossa on mahdollista valita Anonyymi rekrytointi -lisäpalvelu.

Esitämme, että Liedon kunta ottaa käyttöön anonyymin rekrytoinnin henkilöstövalinnoissaan.

-Liedon vihreä valtuustoryhmä

Valtuustoaloite Liedon kunnan osallistumiseksi pride-liputukseen

30.8.2021
Pride on ennen kaikkea ihmisoikeustapahtuma. Sen ydinviesti on, että riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuolesta jokaisella meistä on oikeus olla oma itsensä, joutumatta pelkäämään syrjintää, häirintää tai väkivaltaa. Tällainen vapaus ei ole ollut eikä ole itsestäänselvyys.

Tänä juhlavuonna tulee kuluneeksi:
-50 vuotta homoseksuaalisten tekojen kriminalisoinnin poistamisesta!
-40 vuotta homoseksuaalisuuden poistumisesta mielenterveysluokituksesta!
-50 vuotta Turun seudun Setan toiminnan alkamisesta!
Yhä useammat kaupungit, viranomaiset, yritykset ja muut toimijat osallistuvat vuosittain Pride-juhlintaan ja muistuttavat omassa toiminnassaan sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta, yhdenvertaisuudesta
ja jokaiselle meistä kuuluvista jakamattomista ihmisoikeuksista. Esimerkiksi Lahti, Riihimäki, Forssa ja Hämeenlinna ovat tehneet päätöksen ja osallistuneet Pride-liputukseen. Meille varsinaissuomalaisille luonteva liputusaika olisi elokuussa Turku Priden yhteydessä.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Liedon kunta juhlistaa vuosittain Pride-liikettä liputtamalla Turku Pride-viikolla sateenkaaren väreissä ja huomioimalla yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden näkyvästi omassa
toiminnassaan kyseisen viikon aikana.


Liedon vihreä valtuustoryhmä
Liedon sosialidemokraattien valtuustoryhmä
Liedon Vasemmistoliiton valtuustoryhmä