Kuntavaaliohjelma 2021 selkokielellä

SELKO

LIEDON VIHREIDEN VAALIOHJELMA SELKOKIELELLÄ

Tällä sivulla esittelemme Liedon vihreiden kuntavaaliohjelman eli tavoitteet vaaleissa.

Kuntavaaleissa valitaan edustajat valtuustoon, joka päättää Liedon asioista. Kun äänestät kuntavaleissa, olet mukana valitsemassa edustajia oman kuntasi valtuustoon.

 

1. Elinvoimainen ja yhdenvertainen kunta

Haluamme, että Liedossa on tarpeeksi palveluja ja kaikenlaista tekemistä. Ihmiset viihtyvät kunnassa, jossa heistä huolehditaan. Kaikki kuntalaiset ovat tärkeitä.

 • Haluamme, että kaikenikäiset ihmiset viihtyvät Liedossa.
 • Haluamme, että jokainen lietolainen saa kunnan palveluita yhdenvertaisesti. Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että kaikki ovat samanarvoisia. Ihmisen kotikylä, ikä, sukupuoli, ihonväri tai vamma ei vaikuta ihmisen arvoon. Kaikki ovat yhtä tärkeitä.
  .
 • Liedon peruspalveluihin on tullut lisää tehtäviä koronaviruksen takia. Peruspalveluita ovat esimerkiksi terveyskeskus, koulu, päiväkoti, kirjasto ja sosiaalitoimisto. Ihmisiä ei ole voitu auttaa yhtä hyvin kuin normaalisti. Haluamme, että ihmiset saavat apua helposti ja nopeasti. Silloin myös rahaa säästyy.
  .
 • Omaishoidon tukea pitää maksaa riittävän paljon ja oikealla tavalla. Omaishoidon tuki on erityinen raha, jota voi saada kunnalta. Sitä voi saada esimerkiksi silloin, kun hoitaa erittäin sairasta perheenjäsentä kotona.
  .
 • Haluamme, että kuntalaiset saavat kertoa omia mielipiteitään kunnan asioista. Kuntalaisille pitää kertoa asioista ennen kuin päätöksiä tehdään.
 • Kuntalaisille pitää kertoa kaikista asioista, jotka vaikuttavat päätöksen tekemiseen.

 

2. Laadukas koulutus ja varhaiskasvatus

Haluamme, että lapset voivat hyvin koulussa ja päiväkodissa.

 • Joissakin Liedon kouluissa ja päiväkodeissa on sisäilmaongelmia. Niissä on esimerkiksi hometta, joka saa ihmiset sairastumaan. Huonot rakennukset pitää korjata tai rakentaa uudet tilalle. Lasten ja henkilökunnan terveys on tärkeintä.
 • Haluamme, että uudet rakennukset kestävät kauan käytössä. Ne voisi rakentaa kotimaisesta puusta.
  .
 • Yhdessä luokassa ei saa olla liikaa oppilaita, koska silloin oppilaat voivat huonosti. Oppilaita pitää auttaa voimaan hyvin. Siihen pitää varata tarpeeksi rahaa.
 • Oppilaiden pitää saada apua, jos heillä on vaikeuksia.
  .
 • Nuorten arkea pitää tukea. Nuoren pitää saada apua ajoissa, jos hänellä on ongelmia.
 • Kaikkien nuorten pitää saada harrastaa, vaikka perheellä olisi vain vähän rahaa.

 

3. Luontoarvojen ja ympäristön arvostaminen

Luontoa ja ympäristöä pitää arvostaa.

 • Ihmiset eivät ole voineet matkustaa tai käydä kylässä koronaviruksen takia. On pitänyt keksiä muuta tekemistä. Siksi ihmiset arvostavat heitä lähellä olevaa luontoa nyt enemmän. Haluamme, että luontoa arvostetaan samalla tavalla myös tulevaisuudessa.
 • Lähimetsiä pitää suojella, koska lähimetsät auttavat kuntalaisia voimaan hyvin. Lähimetsien suojelu auttaa myös luontoa voimaan paremmin.
  .
 • Maapallolla on tapahtumassa ilmastonmuutos. Se tarkoittaa sitä, että maapallon ilmasto lämpenee liian nopeasti. Ihmiset voivat hidastaa ilmaston lämpenemistä. Myös kunnassa pitää tehdä päätöksiä, jotka auttavat ilmastoa.
 • Olisi hyvä, että ihmiset kulkisivat linja-autoilla eivätkä omilla autoillaan. Siksi linja-autolla matkustamisen pitää olla helppoa.
  .
 • Ihmisten pitäisi elää ja tehdä töitä niin, että sähköä ja öljyä kuluu vain vähän. Myös yritysten olisi hyvä tehdä samalla tavalla. Se auttaa ilmastoa.
 • Monet ihmiset arvostavat sitä, että yritykset haluavat auttaa ilmastoa.

 

4. Hyvinvointia liikunnasta ja kulttuurista

Liikunta ja kulttuuri auttavat ihmisiä voimaan hyvin. Kulttuuria on esimerkiksi teatteri, konsertit, museot ja taidenäyttelyt.

 • Ihmisten lähellä olevista liikuntapaikoista pitää huolehtia yhdessä yhdistysten kanssa.
 • Jokien ja järvien luokse pitää päästä helposti. Rantojen pitää olla viihtyisiä.
  .
 • Kulttuuri on tärkeää ihmisille. Haluamme, että kunnassa on monenlaista kulttuuria. Kulttuurista ei saa säästää.
 • Kunta voi järjestää tapahtumia yhdessä kuntalaisten ja yhdistysten kanssa.